ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | ไอจี๊ด

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พร้อมประกาศนียบัตร ให้กับ บริษัทท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศ อันจะเกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีสำหรับบริษัทท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทที่ได้รับมาตรฐานนี้ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่มีคุณภาพและบริการที่ดี

ซึ่งในงานวันนั้น บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำักัด หรือ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ดอทคอม เป็นหนึ่งในบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำที่ได้ผ่านการคัดเลือก และการประเมิน เพื่อได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจำปี 2552 ในครั้งนี้
โหวต : 7 + โหวต หมวดหมู่ : ข่าวและสื่อ

display#
After submit comment please read Rules
No Spam.
Log in to comment or register here.

Bots

บอทที่เข้ามาเก็บข้อมูลล่าสุด
» บอท Google (ไอพี 66.249.71.79 ) วันนี้ เวลา 21.25 น.
» บอท Yandex (ไอพี 5.45.207.70 ) วันนี้ เวลา 21.01 น.
» บอท Mediapartners-Google (Adsense) (ไอพี 107.173.248.172 ) วันนี้ เวลา 20.53 น.
» บอท Mediapartners-Google (Adsense) (ไอพี 107.173.248.172 ) วันนี้ เวลา 20.53 น.
» บอท Mediapartners-Google (Adsense) (ไอพี 107.173.248.172 ) วันนี้ เวลา 20.53 น.
» บอท Mediapartners-Google (Adsense) (ไอพี 107.173.248.172 ) วันนี้ เวลา 20.53 น.

ออนไลน์ขณะนี้

Now Online 59