ไอจี๊ด | ผลการค้นหาคำว่า led
ค้นหา - led

Review Samsung LED TV 46B8000 compared to LCD TV.

ซับมิท iamjoe44 4793 วัน ที่ผ่านมา (http://tv-lcd-thai.blogspot.com)
Review Samsung LED TV 46B8000 compared to LCD TV. Design.
Famous features of the Samsung LED TV or LCD TV Model top is in Crystal Design a method to produce a Dual Injection Frame Insert + opacity in the same piece
โหวต : 1 + โหวต หมวดหมู่ : ชอปปิ้ง
War, three-dimensional TV! Sony announced the throne hope you win number 1 market. After Sony introduced Active Shutter 3D TV technology for the first time and first in the IFA 2009 also came out to announce that 3-D TVs sold this year, certainly in today Sony has revealed plans about expectations. Future of TV 3D.
โหวต : 1 + โหวต หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
Rate of power consumption of the TV year 2011 do not exceed 1 watt. California. USA has set the standard for TV is sold after January 2011 when TV power off must not exceed 1 watt and the TV opening.
โหวต : 1 + โหวต หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

First!!! Internet@TV Play Youtube By Samsung

ซับมิท iamjoe44 4814 วัน ที่ผ่านมา (http://samsung-lcd-tvs.blogspot.com)
First!!! Internet@TV Play Youtube  By Samsung Back away about 1-2 weeks, we would have business center top of the Samsung booth, working to remember that every show is an important issue with 2 functions. The first question is a new constitution immediately design
โหวต : 1 + โหวต หมวดหมู่ : ชอปปิ้ง

USB has a virus in our new TV

ซับมิท iamjoe44 4815 วัน ที่ผ่านมา (http://samsung-lcd-tvs.blogspot.com)
USB has a virus in our new TV We believe that the other friends of generation from D-Generation, we will now continue with some of the built-in flash drive? It must be.
โหวต : 2 + โหวต หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

Samsung Show Internet @ TV play the Web YouTube

ซับมิท iamjoe44 4831 วัน ที่ผ่านมา (http://tv-lcd-thai.blogspot.com)
Samsung Show Internet @ TV play the Web YouTube Back to about 1-2 week ago, we would have to work businees tip of the Samsung booth, remember that each show features a major issue all together 2. The first issue is to design a new constitution immediately. Advantage that TV is art masterpieces. The second issue is that pretty girl but it's cute design, but also a matter of technology but the LED will come first in Thailand and then to reinforc
โหวต : 1 + โหวต หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

Samsung AMOLED reveal some three-dimensional maximum 2.5 mm

ซับมิท iamjoe44 4834 วัน ที่ผ่านมา (http://tv-lcd-thai.blogspot.com)
Samsung AMOLED reveal some three-dimensional maximum 2.5 mm In addition to introduction of some 3.9 mm LED LCD TV LED LCD TV, which is considered the world's thinnest in the Flat Panel Display International 2009 YOKOHAMA, Japan then.
โหวต : 2 + โหวต หมวดหมู่ : ชอปปิ้ง

Bots

บอทที่เข้ามาเก็บข้อมูลล่าสุด
» บอท Yandex (ไอพี 87.250.224.99 ) วันนี้ เวลา 05.05 น.
» บอท Yandex (ไอพี 5.45.207.148 ) วันนี้ เวลา 05.02 น.
» บอท Yandex (ไอพี 5.45.207.148 ) วันนี้ เวลา 04.55 น.
» บอท Yandex (ไอพี 87.250.224.99 ) วันนี้ เวลา 04.47 น.
» บอท Yandex (ไอพี 95.108.213.14 ) วันนี้ เวลา 04.45 น.
» บอท Yandex (ไอพี 5.45.207.148 ) วันนี้ เวลา 04.43 น.

ออนไลน์ขณะนี้

Now Online 79